Cees mooi stoer wonen garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door Cees mooi stoer wonen binnen de garantieperiode kosteloos hersteld.

Glaswerk en (gratis) meegeleverde of bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie.

Er kan helaas geen garantie worden gegeven als het defect is veroorzaakt doordat er een te hoog wattage lichtbron in de lamp in gebruik is geweest.

Cees mooi stoer wonen stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden.

U krijgt standaard 2 jaar garantie op uw  verlichtingsaankoop en zoals gebruikelijk 1 jaar garantie op onze meubelen, linnengoed en accessoires, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon.

Bij vervangingen onder garanties blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

  • als er veranderingen in of aan het artikel door u of derden zijn aangebracht,
  • door gebreken die zijn onstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik waarvoor het artikel is bedoeld,
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
  • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc,
  • oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp,
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
  • indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door u zelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.