Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. De op deze website getoonde informatie wordt door Cees Mooi Stoer Wonen met veel zorg en aandacht samengesteld. Het is mogelijk dat – ondanks de constante zorg en aandacht – de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website is met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten eigendom van Cees Mooi Stoer Wonen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cees Mooi Stoer Wonen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Cees Mooi Stoer Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Cees Mooi Stoer Wonen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en te wijzigen.